TH

/

EN

ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เว็ปไซต์ :

อีเมลล์ :

ก่อตั้ง :

ทุนจดทะเบียน :

เนื้อที่โรงงาน :

ประเภทธุรกิจ :

ประเภทสินค้า :

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหาร :

 

 

 

นโยบายการผลิต :

 

 

 

 

 

 

 

                                          นโยบายการตลาดในประเทศ :

 

บริษัทสแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

302 หมู่ 2 ต. บ้านคลองสวน อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290

02-461-6351-4, 02-461-5755-8

02-8484959

http://www.misushitaelectric.com

info@misushitaelectric.com

พ.ศ 2528

45 ล้านบาท

6 ไร่

โรงงานผลิต และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

2. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

3. กระทะไฟฟ้า

4. เครื่องปั่นน้ำผลไม้

5. พัดลมตั้งโต๊ะ

6. พัดลมดูดอากาศ

 

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 ทั้งระบบ

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

3. บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 

1. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจคุณภาพของสินค้า ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่คุณภาพของอะไหล่แต่ละชิ้น จนถึงสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ ( QA ) , ฝ่ายรับประกันคุณภาพ ( QC )

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการผลิต รวมถึงเครื่องจักรทุกเครื่องซึ่ง ได้รับการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ การทำงานอยู่เสมอ

3. บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างครบถ้วนเต็มที่และปลอดภัยอีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

1. จำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

2. กระจ่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าของคนไทย ในราคาที่เหมาะสม

Contact Information

Phone: 02-461-6351-4, 02-461-5755-8

Email: info@misushitaelectric.com